KKK

Jan Nepomuk ze Schwarzenberku

(1742 - 1789) šlechtic

Alianční znaky: Josefa Johana ze Schwarzenberku, Johana Nepomuka ze Schwarzenberku a Marie Eleonory ze Schwarzenberku Jan sice nedosáhl tak význačného postavení u císařského dvora jako jeho otec Josef Adam ze Schwarzenberku či děd Adam František ze Schwarzenberku, zato se v ústraní věnoval vzorné správě schwarzenberského majetku, kde prosazoval nové zemědělské postupy a plodiny jako jetel či vojtěšku. Také dbal na rozvoj lesnictví v šumavských lesích. Za jeho vlády započala stavba schwarzenberského plavebního kanálu podle plánů Josefa Rosenauera. Na jeho činnost navázal syn Josef ze Schwarzenberku. Jeho synové Josef a Karel I. Filip založili v roce 1802 dvě rodové větve - krumlovsko-hlubockou a orlickou.

(mj)