KKK

Jan František Antonín Tschernichen

(18. století) městský písař

Právník Jan František Antonín Tschernichen, původem ze slezského Leobschützu, byl v roce 1706 jmenován Janem Kristiánem I. z Eggenberku městským písařem - syndikem. S tvrdohlavou neústupností se vrhl do boje za městská práva. Despekt k autoritám mu vynesl nemilost světské i církevní hierarchie. V roce 1713 byl uvězněn, když odmítl panským úředníkům vydat krumlovské účetní doklady. Jan František se zasloužil o zařízení městského archivu a na podporu krumlovských nároků sepsal právnický traktát. Podstatným dílem přispěl k vybudování kaple na Křížové hoře. Podle jeho návrhu vytvořil Matěj Václav Jäckel heraldicky unikátní městský znak. Jan František zachránil z kostela sv. Víta obraz P. Marie Bolestné, který po opravě nechal přenést do ochozu kaple na Křížové hoře, o níž sepsal německou rýmovanou kroniku. Po smrti manželky rezignoval na místo syndika; odešel z Českého Krumlova a roku 1722 údajně vstoupil do řádu servitů.

(jm)