KKK

Jan Antonín Zinner

(narozen 1708 ve Vídni, zemřel 1763 v Českém Krumlově) rokokový sochař

Kaple sv. Jiří na zámku Český Krumlov, interiér, foto: Libor Sváček Žák vídeňské Akademie, na níž získal r. 1731 první cenu. V letech 1732 - 1737 pracoval ve službách hrabat Questenbergů na založení barokní zámecké zahrady v Jaroměřicích nad Rokytnou. 29. 4. 1745 obdržel cenu za některé své sochy, jež vytvořil pro zahrady Schwarzenberského paláce ve Vídni.

Roku 1745 převzal všechny štukatérské a sochařské práce pro nově budovanou zámeckou jízdárnu v Českém Krumlově, dále smlouvu na vytvoření epitafu z černého mramoru pro kněžnu Marii Eleonoru ze Schwarzenbergu v kapli sv. Jana Nepomuckého v kostele sv. Víta v Českém Krumlově a na vytvoření kamenného oltáře sv. Václava v třeboňské zámecké kapli. Roku 1747 odešel z rozhodnutí knížete Josefa Adama ze Schwarzenbergu do Českého Krumlova, aby zhotovil sochy sv. Antonína Paduánského a sv. Václava, které byly od roku 1764 umístěny na Plášťovém mostě. Dohlížel na práce při opravě rybníka v zámecké zahradě a pracoval jako kamenosochař na úpravách českokrumlovského zámku.

Roku 1749 byl jmenován krumlovským zahradním inspektorem. V této funkci dohlížel na stavební práce v zámecké zahradě a dále prováděl bez nároku na odměnu všechny potřebné práce v kameni a ve dřevě (např. dřevěný model sochy sv. Jiří ze zámecké kaple atp...). Byl podřízen knížecímu stavebnímu řediteli Andreasi Altomonte.

Jan Antonín Zinner navrhl sochařskou výzdobu Kaskádové fontány v krumlovské zámecké zahradě. Vytvoření soch a váz na ní umístěných je společným dílem J. A. Zinnera a českobudějovického sochaře Josefa Matyáše Griesslera.

V roce 1750 vedl podle plánů Andrease Altomonte práce na přestavbě českokrumlovské zámecké kaple sv. Jiří a vytvořil model, podle něhož Matthias André zhotovil štukovou sochu sv. Jiří na koni, umístěnou nad hlavním oltářem v této kapli. Roku 1754 zhotovil pro vyhořelý kostel ve Volarech hlavní oltář s alegorickými sochami Víry, Lásky a Naděje.

Roku 1756 vytvořil v Českém Krumlově sochu sv. Felixe z Cantalice pro Plášťový most. Ve stejné době pracoval na soše sv. Josefa, jež byla umístěna na mostě přes medvědí příkop.

Pro průčelí kostela v Postoloprtech, stavěného podle Altomonteho projektu, zhotovil dřevěné modely monumentálních soch sv. Petra a sv. Pavla.

(jo, zf)

Další informace:
Zámecké lapidárium v Českém Krumlově
Historie sochařství ve městě Český Krumlov
Historie sochařství v regionu Český Krumlov