KKK

Heřman Bulder

(zemřel 1612) lékař a vzdělanec

Laboratoř středověké lékárny kolem r. 1500 Lékař a přírodovědec dr. Heřman Bulder působil na českokrumlovském a později třeboňském dvoře Petra Voka z Rožmberka. Pečoval o zdraví posledního rožmberského vladaře a jeho nejbližších dvořanů. Narozdíl od jiných lékařů se nespokojoval pouze s praktickým zvládnutím základních léčebných postupů, ale po celý svůj život věnoval mimořádnou pozornost studiu odborné literatury. Cenné svědectví o hloubce a šíři intelektuálních zájmů rožmberského lékaře podává jeho třeboňská knihovna, ve které byly knihy matematické, lékařské, historické, politické a náboženské, spisy filozofické, filologické a básnické.

(vb)