KKK

Hans Schreiber

(1859 - 1936) přírodovědec, botanik

Hans Schreiber, portrét Po studiu přírodních věd v Praze a ve Vídni uskutečnil několik poznávacích studijních cest po Švédsku, Norsku, Dánsku, Finsku, Francii, Belgii, Holandsku a Švýcarsku. Od roku 1895 působil jako ředitel zemědělské školy ve Stodu. Jeho odborná vědecká práce se zaměřovala na studium rašelinišť. V roce 1921 se stal spoluzakladatelem národopisného a muzeálního spolku v Horní Plané. Spolu s Gustavem Jungbauerem se zasloužil o založení Šumavského muzea, kde spravoval přírodovědné sbírky. Je autorem botanických a vlastivědných prací o Šumavě. Byl jedním z nejvýznamnějších znalců evropských rašelinišť.

(mj)