KKK

František Josef Gerstner

(1756 - 1832) technik

František Josef Gerstner, portrét Po studiu na chomutovském jezuitském gymnáziu pokračoval na pražské universitě, kde se zaměřil na matematiku a astronomii. Jako uznávaný astronom pražské hvězdárny a universitní profesor matematiky přednášel mechaniku a prosazoval technické předměty. Zasloužil se o založení polytechnického ústavu v Praze. Byl pověřen, aby posoudil stavbu průplavu mezi Vltavou a Dunajem. Tuto velmi nákladnou a technicky náročnou variantu nahradil projektem první evropské železnice - koněspřežné dráhy, která spojovala České Budějovice s Lincem. Svému synovi Františku Antonínu Gerstnerovi přenechal realizaci tohoto projektu.

(mj)