KKK

Dr. Friedrich Nitsche

(1835 - 1923) notář a politik

Friedrich Nitsche se narodil v česko - německé rodině v Innsbrucku. Studoval na univerzitě ve Vídni a Innsbrucku. Po dosažení právnického doktorátu přesídlil jako notář do Vyššího Brodu. Zde se zapojil do veřejného života, působil v městské radě a také se stal starostou města. Za jeho působení byla vystavěna nová školní budova, založeny městské lázně, renovována a regotizována radnice do dnešní podoby, založen městský park. Nitsche se také prosadil ve vyšší politice. Dlouhá léta pracoval v říšské radě jako zástupce předsedy stálého výboru pro reformu civilních procesů a trestního práva. Byl členem mnoha komisí a rad, působil jako jeden z volených ředitelů české Zemské banky v Praze. Prosazoval návrhy na hospodářský rozvoj a kulturní povznesení jižních Čech. Byl čestným občanem v jedenácti jihočeských městech a obcích, nositelem řádu Železné koruny III. třídy a kromě titulu c. k. vládní rada byl v roce 1901 císařem Františkem Josefem I. povýšen do šlechtického stavu. Umírá po dlouhé a těžké nemoci 4. prosince 1923 ve Vyšším Brodě.

(ja)