KKK

Bohuslav Coufal

(1895 - 1969) malíř a grafik

Bohuslav Coufal se narodil 28. června 1895 v Čermné u Kyšperku v Orlických horách. Jako dítě se s rodiči odstěhoval do Lipska, kde v letech 1910 až 1912 studoval na státní grafické škole a vyučil se litografem, a v letech 1913 a 1914 studoval na akademii výtvarných umění v Lipsku. V roce 1925 poznal Český Krumlov, který na něho silně zapůsobil. Usadil se zde a rozvinul svoji tvorbu. Coufal byl akvarelistou, kreslířem a litografem. Byl umělcem, jenž dokázal zachytit milované město v jeho stálosti i proměnách. Stal se jedním z výtvarníků, jehož tvorba má kromě umělecké ještě dokumentaristickou dimenzi.

Bohuslav Coufal, pohled do ulice Parkán v Českém Krumlově, kresba 1963

Velký význam má soubor kreseb s náměty malých sakrálních staveb, božích muk, křížků a kapliček. Stal se také dokumentaristou jedné velké českokrumlovské proměny, spojené se stavbou silničního obchvatu. Zachytil rovněž úpravy zámecké zahrady v šedesátých letech. Ilustroval průvodce Českým Krumlovem, jehož autorem byl František Navrátil. Coufalovy práce jsou zastoupeny ve sbírkách Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou, Jihočeského muzea v Českých Budějovicích a Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově. Bydlel v domě na Horní Bráně č.p. 277.

(pj)