KKK

Andreas Baumgartner

(1793 - 1865) fyzik

Andreas Baumgartner, portrét Rodák z Frymburka na Českokrumlovsku. Základy vzdělání mu vštípil frymburský učitel, regenschori a komponista Johann Nepomuk Maxandt. Studoval ve Vídni. Roku 1817 byl jmenován profesorem fyziky na lyceu v Olomouci. Odtud také pocházejí jeho první vědecké práce, publikované o několik let později ve Vídni. Od roku 1823 přednášel na vídeňské univerzitě, publikoval, vydával Časopis pro fyziku a matematiku a napsal učebnici základů fyziky. Rozsáhlou přednáškovou činností se zasloužil o popularizaci vědy, např. při nedělních přednáškách pro umělce, řemeslníky a širší veřejnost. Ve státních službách mu byla svěřena řada úkolů - od vedení c.k. továren na výrobu porcelánu, skla a tabáku až po vedení ministerstva obchodu, průmyslu a veřejných staveb /1848/. V roce 1846 byl pověřen vrchní správou stavby telegrafů. V letech 1846 až 1847 se zasloužil o postavení a zprovoznění první linky elektromagnetického telegrafu na trase železnice Vídeň - Brno. V roce 1847 byl jmenován dvorním radou. Roku 1851 se stal prezidentem vídeňské hospodářské akademie. Roku 1854 byl císařem Františkem Josefem I. povýšen do šlechtického stavu. Do výslužby odešel v roce 1855. V roce 1996 byla ve Frymburku odhalena jeho pamětní deska.

(pj)