KKK

Antonín Langweil

(1791 - 1837) tiskař a autor modelu Prahy

Dětství a mládí prožil v Českém Krumlově, kde jeho příbuzní vlastnili dům na náměstí č. p. 9. Po studiu na piaristickém gymnáziu v Českých Budějovicích pokračoval na Schwarzenberském Hospodářském ústavu v Českém Krumlově a na Akademii výtvarných umění ve Vídni, kde se naučil technice kamenotisku (litografii).

Antonín Langweil, pohled na Český Krumlov, grafika

V roce 1819 odešel do Prahy, kde založil tiskárnu. Později působil jako knihovní sluha v univerzitní knihovně. Vytvořil unikátní papírový model Prahy. Jeho litografie jsou ve sbírkách Okresního vlastivědného muzea v Českém Krumlově.

(mj)