KKK

Soukenická č. p. 35

Soukenická č. p. 35

Lokace:
Soukenická č. p. 35

Popis objektu:
Jednopatrový dům o třech okenních osách s hrotitým štítem, průčelí plasticky nečleněno, vstupní síň s valenou klenbou s mělkými hřebínky, vlevo je nástup jednoramenným schodištěm do patra.

Stavebně historický vývoj:
Objekt středověkého původu, z tohoto období zřejmě zachovány sklepy, ze kterých vedla komunikace jak do protější budovy pod ulicí, tak do dvora. Nelze vyloučit, že středověkého původu je i klenba levého předního přízemního prostoru. V pozdně renesančním období upravena vstupní síň i se vstupním jednoduchým portálem. Zadní část přízemí a patrové prostory byly novodobě upraveny v šedesátých letech 20. stol.

Významné architektonické detaily:
Nejcennějším prvkem celého objektu jsou nástěnné malby na průčelí z pozdně středověkého období - z tohoto období v největším rozsahu z českokrumlovských měšťanských domů. Ve štítě v erbech je zde zachycena rožmberská růže, kůň, husa. V prvním patře sv. Florián hasící město, neznámý světec s mitrou, další postava a neznámý symbol. Lze uvést též kamenné klenby ve sklepích, jednoduše profilovaný obdélný renesanční vstupní portál.

Historie obyvatel domu:
Prvním známým majitelem domu byl od roku 1582 Mates Platner, kterého vystřídal Baltazar Stadelbauer. Od roku 1590 patřil dům řezníku Mertlovi a o tři roky později Václavovi Planklovi. Po něm jej zdědila rodina Hartingerů, v jejímž vlastnictví byl dům až do roku 1633, kdy se sem nastěhoval Martin Schisslkorb. Ten je jako vlastník zmiňován i ve druhé polovině 17. století. V roce 1687 koupil dům Jan Petit. Dlužil však obci 58 zlatých rýnských, a proto dal svůj sklep k dispozici městskému pivovaru. V letech 1706 - 1769 se v domě provozovalo truhlářské řemeslo, děděné v rodině Adalberta Holzingera. Do konce 18. století zde ještě zastihujeme Josefa Scheiba, od roku 1790 Jana Stögera a v první polovině 19. století pak rodinu Jana Zettela, po níž v roce 1840 následovali František a Františka Justlovi.