KKK

Soukenická č. p. 34

Soukenická č. p. 34

Lokace:
Soukenická č. p. 34

Popis objektu:
Dvoupatrový řadový dům s tříosým průčelím v konzervativním neoklasicistním slohu, postavený na místě staršího objektu v ustouplé uliční čáře. V dvorním traktu vystupují po stranách dvě menší křídla, pravé je schodišťové, střecha sedlová, její hřeben rovnoběžný s ulicí.

Stavebně historický vývoj:
Ze staršího objektu dochovány pouze sklepy - patrně gotického původu, nadzemní místnosti plochostropé, přední obchodní prostor - klenba do traverz, do pater vede podkovovité schodiště, vše z přelomu 19. a 20. století.

Významné architektonické detaily:
Přes novodobý původ je ve slohově pestrém prostředí MPR Český Krumlov objekt cenný jednotnou dobou svého vzniku, během průzkumových prací v roce 1993 zmapovány truhlářské výrobky, detaily, šablonová výmalba interiérů, zajímavá předválečná koupelna (při stavební opravě v roce 1994 interiéry novodobě upraveny).

Historie obyvatel domu:
Prvním známým majitelem domu byl puškař Baltazar Rettig, po němž jej převzala vdova Anežka. V roce 1582 se v domě objevuje řezník Ambrož Mayer a řeznické řemeslo dědí i jeho syn Lorenc. Roku 1624 zde krátce zastihujeme řemenáře Matese Schwagera, kterého o rok později vystřídal zedník David Huml. Tomu dům patřil až do roku 1661, kdy se sem nastěhoval Šebestián Schmidtschlager. Dalším vlastníkem domu byl až do konce 17. století Daniel Sittner a na přelomu 17. - 18. století pak písař Vavřinec Josef Brauner. Od roku 1705, kdy se v domě připomíná pivovar, byl dům majetkem pekaře Antonína Sarauera. V letech 1728 - 1783 se zde setkáváme s pletařským mistrem Filipem Neubauerem, a poté s jirchářem Janem Jiřím Bauernfeindem, jehož rodina v domě žila nejméně do čtyřicátých let 19. století. Na konci 19. a počátku 20. století byla majitelkou domu Marie Anderlová .