KKK

Široká č. p. 85

Široká č. p. 85

Lokace:
Široká č. p. 85

Popis objektu:
Jedná se o jednopatrovou budovu s vysokou sedlovou střechou, která navazuje na patrový renesanční štít. Průčelí do ulice je nesymetrické, při vstupu je použito fragmentu staršího gotického portálu. Vchod do domu je společný i sousednímu č. p. 84. Dům je členěn dispozičně jako dvoutrakt s plochostropými místnostmi. Historicky nejcennější je na objektu renesanční hambalkový krov, vázaný na původní štít. Dům dnes tvoří celek s bývalým č. p. 84.

Stavebně historický vývoj:
Budova tvoří obvodovým zdivem celek s vedlejším domem č. p. 82 - jednalo se zřejmě o středověký mlýn, který byl, neznámo kdy, v období gotiky přestavěn. Další přestavba domu je zřetelně renesanční (z roku 1558 společně se sousedním č. p. 82 je nechala přestavět Anna Rožmberská z Rogendorfu), v této době vznikl krov se štítem. Architektonicky nezvyklé jsou silné zdi v přízemí i v patře, které prostupují ze sousedního č. p. 82.

Významné architektonické detaily:
Renesanční štít a hambalkový krov

Fotografie:
Stav před opravou a po opravě fasády z roku 1996.