KKK

Široká č. p. 84

Široká č. p. 84

Lokace:
Široká č. p. 84 (dnes součást domu Široká č. p. 85)

Popis objektu:
Jedná se o patrovou stavbu s přeťatou sedlovou střechou, s průčelím členěným lichými klasicistním arkádami. Dispozičně je objekt dvouraktem, v přízemí i v patře s rovnými stropy. Dům je novostavba patrně z roku 1835. Stavba sousedí s č. p. 85.

Stavebně historický vývoj:
Objekt byl postaven patrně jako novostavba v roce 1835. Stavba sousedí s č. p. 85 a je dnes vedena pod č. p. 85.

Historie obyvatel domu:
Dříve byla na tomto místě obecní punčochářská valcha s lázní, zřízená v roce 1777 a původně určená pro soukeníky. V roce 1804 byla spolu se sousední jirchářskou valchou prodána cechu jirchářů a punčochářů. Punčochářskou valchu v roce 1819 koupil František Perutka a jeho rodina ji užívala až do roku 1823. Poté ji získal Josef Boehm. V roce 1835 byl majitelům přenechán obecní pozemek k výstavbě lázní, zvaných Mariánské.

Fotografie:
Stav před opravou a po opravě fasády z roku 1996