KKK

Široká č. p. 78

Široká č. p. 78

Lokace:
Široká č. p. 78

Popis objektu:
Jedná se o dvoupatrovou budovu, která vystupuje z uliční čáry. Průčelí budovy je hladké. Dispozice domu se zužuje směrem dozadu do křídla osvětleného pouze středním šachtovitým dvorkem. Z původní stavby je dnes zachovaná klenba předělené síně klenuté s lunetami.

Stavebně historický vývoj:
Dům č. p. 78 existoval již zřejmě v období pozdní gotiky. To, že vystupuje z uliční čáry před ostatní domy, lze vysvětlit snad vysunutím budovy před dnes již nedoložitelné rohové opevnění. Dům byl radikálně přestavěn ve druhé polovině 19. století, kdy byl zvýšen o jedno patro a jeho uliční průčelí dostalo své dnešní členění. Další změny, zejména ve vnitřních konstrukcích, přinesla další radikální rekonstrukce v 80. letech 20. století.

Historie obyvatel domu:
Dům je písemně doložen již na počátku 16. století, kdy patřil pokrývači Zdeňkovi. Po jeho smrti roku 1531 dům zdědila jeho žena, která zemřela v roce 1540. Pozůstalí dům prodali Jiřímu Pflugovi. Roku 1556 prodává vdova po Jiřím Pflugovi Kateřina dům postřihovači suken Šteflovi Makovicovi. Ten jej držel až do roku 1607, kdy se do domu nastěhoval Šebestián Antengrueber. Od roku 1647 zde žil knížecí vrchní lovčí Jan Jiří Koch, od nějž dům po šesti letech koupila českokrumlovská obec. Již v roce 1654 jej získal mlynář Jiří Promeissel, kterého v roce 1662 vystřídal dvorní sklenář Karel Pramhofer. V letech 1694 - 1735 vlastnil dům správce kláštera klarisek, Jakub Wlasch. Velice krátce se zde objevuje zámečník František Čiskovský a ještě v roce 1735 se majitelem domu stal soustružník Jan Jiří Mangery. Kotlář Adam Mekel obýval dům v letech 1743 - 1775. Po něm zde nejméně do čtyřicátých let 19. století bydlela rodina Röschů.