KKK

Široká č. p. 73

Široká č. p. 73

Lokace:
Široká č. p. 73

Popis objektu:
Jedná se o jednopatrový dům s neoklasicistním průčelím o třech osách, z roku 1884. Celý objekt tvoří uliční budova a zadní domek, spojené dvorkem. Domek ve dvoře je též jednopatrový.

Stavebně historický vývoj:
Dům do ulice byl postaven jako novostavba v upravené uliční čáře roku 1884, na místě starší zástavby, zadní domek byl postaven o rok dříve.

Významné architektonické detaily:
Zachovalá neoklasicistní fasáda

Historie obyvatel domu:

Dům, který stál na místě dnešního domu č. p.73, byl původně soukromou sladovnou. V padesátých letech 16. století se z ní stal obytný dům, jehož prvními známými majiteli byli manželé Platzmikovi. Až do roku 1595 se dům dědil mezi jejich potomky. Na samém konci 16.století patřil dům sladovníku Janu Behamovi, jehož vystřídal roku 1621 další sladovník, snad jeho příbuzný Ondřej, psaný Böhemb. V roce 1628 již v domě bydlel koželuh Řehoř Richter, o tři roky později pak pekař Hans Pigl. Další pekař, Michal Klinger, vlastnil dům v letech 1639 - 1655. Po něm patřil kloboučníku Řehoři Havlovi, ovšem už v roce 1658 se zde objevuje bednář Hans Wallisch a pak Marie Wallischová. Pouhý rok vlastnil dům pekař Karel Barth, jehož roku 1668 střídal švec Baltazar Strinb. Od roku 1698 zde žil knížecí podkoní Tomáš Meltzer. V 18. a 19. století dům obývali českokrumlovští měšťané různých profesí.