KKK

Široká č. p. 53

Široká č. p. 53

Lokace:
Široká č. p. 53

Popis objektu:
Jedná se o v podstatě o goticko-renesanční objekt, který prošel úpravami v baroku a ve druhé polovině 19. století. Jde o jednopatrovou budovu s lomeným průčelím, zajímavě zasazenou do okolní zástavby.

Stavebně historický vývoj:
Dnešní samostatný dům byl až do poloviny 18. století součástí sousedního domu číslo 54. K oddělení došlo v roce 1756. V jádře se jedná o gotickou budovu, která prošla renesanční přestavbou a pozdějšími barokními a klasicistickými úpravami. Fasáda pochází ze sedmdesátých let 19. století.

Významné architektonické detaily:
Hrubou omítku lomeného průčelí zajímavě člení ploché rámování kolem oken. V levé části přízemí se nachází síň s neckovou lunetovou klenbou; síň byla dodatečně předělena příčkami. Vpravo navazují na snížené úrovni dva trakty s valenou klenbou, vpředu s lunetami. Zadní trakt je kratší, neboť do něj zasahuje sousední parcela, přední trakt zasahuje pod první patro téhož sousedního domu

Historie obyvatel domu:
V 16. století - rovněž v následujícím věku - se jednalo o sladovnickou a pivovarskou část velkého domu číslo 54 v Kájovské ulici. Samostatným měšťanským domem se tento objekt stal až v roce 1756. V tomto roce koupil postřihač sukna Franz Deska od Matyáše Taftla zadní část domu čp. 54 a přestavěl ji na samostatný obytný dům. Po něm jej nejméně do třicátých let 19. století vlastnila rodina Khemetterů.