KKK

Široká č. p. 52

Široká č. p. 52

Lokace:
Široká č. p. 52

Popis objektu:
Jedná se o v jádře pozdně gotický, renesančně přestavěný dům s upravenou fasádou, který stojí na úzké parcele bez dvorku. Na půdě ve štítu je zachována dodatečně nadezděná atika s cimbuřím, část atiky na vystupující straně je zachovaná bez nadezdívky. Budova je situována nad svahem, přízemní prostory se nacházejí ve stejné úrovni jako sklep domu číslo 35 pode dvorkem.

Stavebně historický vývoj:
Původní budova vznikla v pozdní gotice jako součást dnešního domu číslo 35. Objekt prošel renesanční přestavbou, z této doby pochází i vnitřní uspořádání domu. Přízemí bývalo propojeno se sklepními prostorami domu číslo 35. Fasáda byla významněji opravována v roce 1967.

Významné architektonické detaily:
Objekt je cenný především jako pozdně gotický celek s renesančními úpravami. Za pozornost stojí zvláště renesanční atika, gotický konzolový portálek v průčelí, zajímavá je rovněž klenutá kuchyně.

Historie obyvatel domu:
Do počátku osmdesátých let 16. století byla tato budova sladovnou a pivovarem. V roce 1521 jej koupil jistý Prokeš. Zápis z roku 1561 výslovně uvádí, že se jednalo o sladovnu Blažeje Pergara, přiléhající k jeho obytnému domu číslo 36 v Soukenické ulici. V roce 1584 bývalou sladovnu majitel domu číslo 36 Šebestián Netolický prodal Barboře, vdově po Vaňkovi Schönovi, zvané Schönwankin. Od ní ji už jako samostatný dům získal ještě v témže roce Kryštof Lepší. Na počátku 17. století je jako majitelka zmiňována Uršula Lepší. Roku 1641 patřil tento dům k domu čp. 54 Na louži. Přikoupila ho Sofie Reichardtová, od roku 1640 spolu s manželem Štěpánem majitelka domu čp. 54. Oba domy patřily původně Hansi Tanpergerovi, který je postupně odprodal Reichardtovým. Po Štěpánu Reichardtovi zdědil dům čp. 52 svérázský farář Jiří Břeský, od něhož jej roku 1706 koupila obec. Teprve od tohoto roku tvoří čp. 52 samostatný dům, který obec prodala knížecímu lokaji Friedrichu Schwarzovi. Po něm jej vlastnila celá řada českokrumlovských měšťanů různých profesí.