KKK

Široká č. p. 48

Široká č. p. 48

Lokace:
Široká č. p. 48

Popis objektu:
Ke dvoupatrovému domu, který se vyznačuje klasicistním průčelím, náleží vedle vlastní budovy dvorní pavlač na oválném oblouku se záchodem a nárožní křídlo za parcelou číslo 49.

Stavebně historický vývoj:
Do osmdesátých let 18. století patřila tato parcela k domu číslo 41 v Soukenické ulici. Dodnes se v přízemní části zachovaly některé svislé i vodorovné stavební konstrukce středověkého původu, v zadním traktu přízemí hlavní budovy jsou zachovány gotické klenby, typické renesanční klenby jsou zase dochovány v přízemí zadního traktu u domu číslo 49. Původní gotické a později renesančně upravené zadní stavení, jež představovalo součást výrobního zázemí sladovnického provozu, bylo v poslední čtvrtině 18. století přeměněno na obytný dům, přičemž podoba prvního i druhého podlaží hlavní budovy a fasáda jejího průčelí jsou výsledkem klasicistní výstavby v roce 1789. Při opravě v roce 1962 bylo zčásti obnoveno původní uspořádání některých prostor v přízemí.

Významné architektonické detaily:
Vedle klasicistního uličního průčelí zaujme především vstupní kamenný portál s oválnou archivoltou s letopočtem 1789. Jako významnější je možno hodnotit také přízemní zaklenutou komoru s portálkem a oba přízemní klenuté trakty za domem číslo 49 s valenými klenbami a lunetovými hřebínky.

Historie obyvatel domu:
Významným mezníkem v přeměně původní hospodářské budovy, která byla součástí domu  Soukenická č. p. 41, v obytný dům, je rok 1788, kdy krejčí Jan Schimack prodal objekt s polovinou dvorku a jedním sklepem Šimonu Stifterovi, majiteli domu Soukenická č. p. 40, za 330 zlatých. Po přestavbě na obytnou budovu byla nemovitost v roce 1791 zaknihována jako měšťanský dům v hodnotě 2 000 zlatých.