KKK

Široká č. p. 45

Široká č. p. 45

Lokace:
Široká č. p. 45

Popis objektu:
S největší pravděpodobností se jedná o původně goticko-renesanční stavbu, jejíž podoba byla ve druhé polovině 17. století raně barokně upravena - zejména jde o fasádu a štít, pozměněno ale bylo i uspořádání domu. Nynější podoba domu představuje typickou ukázku raně barokního stavitelství v prostředí města Český Krumlov.

Stavebně historický vývoj:
Původní stavba na místě nynějšího domu číslo 45 byla zřejmě gotická, jak dokládá dnes zazděný portálek. Uliční průčelí nasvědčuje, že objekt prošel renesanční úpravou; za renesanční můžeme považovat i základní dispozici přízemí. Současná podoba domu si zachovává základní prvky, jež objekt získal raně barokními úpravami v letech 1676 - 1678. Tehdy byl dům vystavěn na místě dřívější hospodářské budovy, která původně společně s nynějším domem číslo 46 náležela k zadnímu traktu objektu sladovny číslo 43 v Soukenické ulici - využity byly přitom patrně minimálně obvodové zdi. Raně barokní úpravy spočívají zejména ve vsazení kleneb, tehdy také vznikla schodišťová síň, sklep a průčelí nynějšího domu číslo 45.

Významné architektonické detaily:
Za pozornost stojí zejména exteriérové prvky - symetrický štít s bočními obdélnými volutami a s tympanonem prolomeným nikami s mušlí. Okna jsou zdůrazněna stuhovými šambránami.

Historie obyvatel domu:
Do poloviny 17. století patřily současné domovní parcely číslo 45 a 46 k domu číslo 43 v Soukenické ulici - byly zde hospodářské objekty přiléhající k obytné části (sladovna, klenutá stáj, hvozd) a zahrádka. Společně s nynějším domem číslo 46 koupila roku 1676 tento dům krumlovská obec za 200 kop grošů míšeňských. V roce 1682 pak obec dům prodala punčocháři Kryštofovi Premeislovi za poměrně vysokou cenu 550 kop grošů míšeňských. Textilní řemesla - punčochářství a soukenictví - provozovali majitelé domu až do roku 1765; od roku 1772 se zde nacházela kolářská dílna.