KKK

Šatlavská č. p. 142

Šatlavská č. p. 142

Lokace:
Šatlavská č. p. 142

Popis objektu:
Jednopatrová budova s hladkým průčelím na rozsáhlé parcele. Při ulici v přízemí i patře příčný dvojtrakt, valeně klenutý renesančními klenbami. Levou částí procházel původně průjezd do malého dvorku, odkud vedlo polokruhové schodiště do patra. V prvním patře se nachází rozsáhlá síň valeně klenutá s výsečemi, ostatní prostory jsou plochostropé. Sklepy opakují přízemní dvojtraktovou dispozici. V zadním průčelí se nachází tři gotické, valeně klenuté prostory na úrovni terénu zadní části.

Stavebně historický vývoj:
Budova gotického původu se zachovanou zadní dispozicí na dolní úrovni. Dům byl přestavěn v renesanci. Tato přestavba změnila základní dispozici pouze nepatrně. Doplnění dispozice proběhlo patrně v klasicismu.

Historie obyvatel domu:
Na samém počátku 16. století bydleli v domě manželé Fitkovi. Po smrti Matěje Fitka získal dům obročník Šimek, který ho v roce 1514 prodal sladovníku Prokešovi (Prokopovi), většinou nazývanému "sladovník pod rathouzem". Po smrti sladovníka Prokeše v roce 1566 prodal dům jeho syn Jiří se souhlasem své matky Barbory kováři Mikuláši Ebenauerovi, který zde bydlel s manželkou Marianou. Kovář Mikuláš zemřel v roce 1573. Dalším majitelem se stává krejčí Kryštof, jehož vdova Magdalena po jeho smrti v roce 1582 dům prodává konváři Joštovi. V roce 1587 dům koupila Dorota Mitasová a v roce 1591 ho prodalal pekaři Erhartu Silbermannovi, který se sem přistěhoval z domu Šatlavská č. p. 140. V roce 1598 dům koupil zedník Hans Hás, označovaný také jako Vlach. Byl to patrně bratr italského zedníka Benedikta Penny z domu Masná č. p. 128. Voršila Hásová v domě žila asi do roku 1636, kdy je jako majitel uváděn varhaník Martin Perger. Od roku 1685 patřil dům auditoru císařské artilerie (dělostřelectva) Kašparu Mayerovi, jehož vystřídal císařský výrobce munice Jan Schmidt. V letech 1699 - 1734 zde žil dvorní truhlář Jiří Hans. Od roku 1784 až do poloviny 19. století vlastnila dům rodina Mauderů.