KKK

Rybářská č. p. 8 a č. p. 9

Lokace:
Rybářská č. p. 8 a č. p. 9

Popis objektu:
Jde o přízemní stavení ve svahu se značně složitým půdorysem. Je kryté sedlovou střechou se šindelem. Na boční stěně se nachází dřevěná lodžie.

Stavebně historický vývoj:
Dispozice i obvodové zdivo jsou renesančního původu (místnosti s vnitřním srubovým obložením). K úpravám došlo v roce 1687 a v období klasicismu (místnost se zachovanou segmentově valenou klenbou). V roce 1967 byl objekt restaurován.

Významné architektonické detail:
V průčelí se nachází stuhový kamenný portál s iniciálami FA 1609 (č. p. 8)

Rybářská č. p. 8, vstupní portál

Historie obyvatel domu:
Tyto dva domy vznikly v roce 1602 jako jeden objekt asi oddělením od domu Rybářská č. p. 7. Do nového domu se nastěhovala rodina jircháře Františka Aneise, který až do té doby bydlel právě v sousedním domě č. p. 7. Asi v roce 1618 se zde krátce objevuje Mates Andraschko a o rok později lazebník Kryštof Male. V roce 1622 v domě zastihujeme koželuha Havla Eckera, kterého v roce 1647 vystřídal krasnobarvíř Adam Hauer. Ten je jako majitel uváděn ještě v roce 1670 a po jeho smrti dům převzala Žofie Hauerová. Od roku 1683 patřil dům Jiřímu Martinovi Jungbauerovi, který v roce 1687 prodal část domu Jiřímu Hefferovi. Tak vznikl dnešní dům číslo 8. Heffer v domě bydlel do roku 1690 a poté se sem nastěhoval Lorenc Sulzbacher. V letech 1719 - 1734 se zde setkáváme s Egidem Braitschopfem a po něm s Matyášem Fehrenbauer. Od roku 1750 se v domě vystřídali Matyáš Pichlmayer, od roku 1764 Urban Cantzler, v letech 1793 - 1829 Kateřina a Lorenc Rothbauer a poté Tomáš Klíma. Najdeme mezi nimi nádeníka, tkalce bavlněných látek, granátníka či obuvníka. V roce 1929 zde bydlel podomní obchodník. V domě číslo 9 vystřídal Jungbauera v roce 1708 Josef Hölzl, jehož rodina zde žila až do roku 1767. Poté se v domě objevuje Antonín Bär a od roku 1790 Jakub Čadek. Jeho rodu dům patřil do roku 1834 a pak zde nejméně do čtyřicátých let 19. století zastihujeme Františka Diewalda. Co se týče povolání, v 18. a 19. století zde bydlel například pletař, krupař či bednář.

Současné využití:
Ateliér SP studio

..