KKK

Rybářská č. p. 5

Lokace:
Rybářská č. p. 5

Popis objektu:
Přízemní stavení ve svahu s hladkým průčelím a klasicistním štítem.

Stavebně historický vývoj:
Dispozice je hloubkový trojtrakt s plochostropými místnostmi. Historicky pozoruhodné jsou sklepy na úrovni dolní terasy, které jsou klenuty kamennými valenými klenbami s výsečemi i bez výsečí. Budova vznikla v 15. nebo počátkem 16. století a byla přestavěna v klasicismu (přízemí a štít stavení). Průčelí při řece je otevřeno valeně klenutým průchodem. K úpravám došlo též v roce 1935 a snad i 1954.

Významné architektonické detaily:
Klasicistní štít s tympanonem.

Historie obyvatel domu:
Prvním známým vlastníkem domu byl kramář Kašpar Diernhoffer, po němž jej v roce 1573 získal koželuh Michal Schromser. V roce 1589 zde zastihujeme dalšího koželuha, Petra Wurzhofera, a v letech 1601 - 1618 tu žil jirchář Pavel Sanner. Ten se pak přestěhoval do nedalekého domu číslo 37 a uvolnil místo jinému jircháři, Matesi Andraškovi. V roce 1631 se v domě setkáváme s Mikulášem Ekerem, jehož rodina zde bydlela asi až do roku 1693. V tomto roce sem přichází soukeník Albert Siller;v roce 1723 je vystřídán českokrumlovským primátorem Jakubem Františkem Schablem. Ten zde však dlouho nepobyl a ještě v témže roce se majitelem domu stal správce kláštera klarisek, Řehoř Pfeffer. V letech 1728 - 1733 obýval dům Kašpar Reif a do roku 1745 pak Šebestián Worsch. Na dva roky se zde usadil Jan Kotzmich a po něm Urban Prietmüller. V letech 1772 - 1800 patřil dům Františku Kellnerovi. Mezi majiteli najdeme v 18. století truhláře, řezníka či soukeníka, v 19. století pak postřihače, soukenického tovaryše nebo obchodníka se suknem. Jmenovitě se zde v 1. polovině 19. století vystřídali Jan Thaler, vzápětí Jiří Matz, od roku 1809 Alois Rödl, v roce 1819 Antonín Riemer, v letech 1820 - 1826 Lorenc Reitinger a nejméně do čtyřicátých let 19. století zde žil Josef Resch. V roce 1929 se v domě setkáme se zedníkem nebo tesařem.

Současné využití:
Hostel Ryba