KKK

Rybářská č. p. 4

Lokace:
Rybářská č. p. 4

Popis objektu:
Přízemní, do země zapuštěné stavení nepravidelného půdorysu s hladkým lomeným průčelím. Budova má nově opravenou šindelovou střechu.

Stavebně historický vývoj:
Dispozice není vývojově zcela jasná, většinou je bez stropů a kleneb. Při sousední parcele čp. 5 je zachován trakt, který je v úrovni suterénu valeně klenutý s výsečemi. Budova vznikla v 15. nebo na počátku 16. století. Zadní klenutý trakt je patrně barokní nebo klasicistní. K dalším úpravám došlo roku 1867, kdy zde byl zřízen barvířský mandl a v roce 1964.

Významné architektonické detaily:
V průčelí je kamenný portálek s iniciálami IVL a s vypodobněním košíku.

Rybářská č.p. 4, historické foto Rybářská č. p. 4, pohled z Rybářské ulice

Historie obyvatel domu :
Snad někdy kolem poloviny 16. století byl majitelem domu blíže neznámý pekař a po něm hrnčíř Hansl. V roce 1573 zde zastihujeme koželuha Linharta Hase, který je jako vlastník uváděn i na konci osmdesátých let 16. století. Dům po něm převzala a do roku 1601 vedla Regina Hasová. Až do roku 1737 se v domě střídali koželuzi a krasnobarvíři, tedy jircháři, kteří barvili kůže na červeno. Prvním z nich byl koželuh Filip Fink, dále krasnobarvíř Ondřej Reischl, od roku 1658 další krasnobarvíř Kryštof Fink a pak od roku 1674 Julius a Zachariáš (od roku 1705) Ledererové, jejichž rodina zde žila do roku 1737. V tomto roce se v domě objevuje Jan Jiří Dillian a od roku 1763 je dům v držení rodu Häusslerů, který zde bydlel nejméně do čtyřicátých let 19. století. Také v 19. století se v domě provozovalo koželužské a barvířské řemeslo, v roce 1867 zde byl zřízen barvířský mandl. V roce 1929 se tu pak nalézal obchod s mlékem.

Pohled od řeky Vltavy na Rybářskou ulici č.p. 2, 3 a 4

Současné využití :
Obytné prostory

Rybářská č. p. 4, vstupní portál