KKK

Rybářská č. p. 38

Lokace:
Rybářská č. p. 38

Popis objektu:
Jednopatrový dům s průčelím bez členění.

Stavebně historický vývoj:
Jde o dvoutraktovou dispozici s nástupní schodišťovu síní. Pravá část je klenutá polokruhově valeně. Ostatní prostory jsou plochostropé s viditelnými trámy. Dům byl vystavěn v 15. století, později v době klasicismu upraven. K dalším úpravám došlo v roce 1930.

Historie obyvatel domu:
Na počátku 16. století patřil dům jistému Brichovi Leskovi, kterého v roce 1520 vystřídal Beneš Radšík. Jeden z nich snad byl rybář. Poté se do domu nastěhoval koželuh Pavel, ale asi jej opustil, protože v roce 1540 byl dům prodán jako pustý jakémusi Kolmanovi, příjmením možná Mailatinger. Tesař Linhart Mailatinger vlastnil dům do roku 1568, kdy zde zastihujeme sklenáře Hanse Simrla. Po jeho smrti asi v roce 1579 vedla dům vdova Marta, po níž následoval Kryštof Lifleitner. V letech 1591 - 1599 žil v domě tkadlec Vincenc Rosenberger a do roku 1605 Beneš Achniczer. V tomto roce se zde objevuje sochař italského původu, Giovanni Pietro Martinola. V letech 1622 - 1635 se v domě provozovalo řeznické řemeslo - bydlel zde Kryštof Pach a od roku 1627 Matyáš Schmol. Poté se v domě setkáváme s koželuhem Lorencem Hauerem a od roku 1684 s jeho synem Filipem, který vydělával kůže a barvil je načerveno. V roce 1725 získal dům pletař Emerich May, ale již po třech letech byl vystřídán Matyášem Hauerem. Od roku 1729 zde působil sítař nebo řešetář Petr Kalteneker, jehož rodina dům obývala až do roku 1768. Do konce 18. století se tu ještě objevuje Ondřej Ziegner a od roku 1793 Martin Tschandl. V letech 1806 - 1810 patřil dům Bartoloměji a Terezii Pölterlovým a poté nejméně do čtyřicátých let 19. století Jakubu Böhmovi.

Současné využití:
Obytné prostory.