KKK

Rybářská č. p. 36

Lokace:
Rybářská č. p. 36

Popis objektu:
Renesanční stavení se sgrafitovou fasádou a vjezdovou oválně klenutou branou. Má dřevěný štít a novou šindelovou střechu. Průčelí hladké s půdním polopatrem.

Stavebně historický vývoj:
Jde o přízemní hospodářské stavení s dvorem. Na hladkém průčelí je zachována sgrafitová výzdoba. Prostory v přízemí jsou klenuty do travers. Objekt vznikl v renesanci, původní dvůr je připomínán počátkem čtyřicátých let 16. století. K úpravám došlo v roce 1911 a 1966.

Významné architektonické detaily:
Sgrafitové kvádrování, mořská vlna a dvě pětilisté růže v průčelí domu. U domu se nachází nárožní kámen ve tvaru patky sloupu.

Rybářská č. p. 36, sgrafita a nárožní kámen Rybářská č. p. 36, nárožní kámen Rybářská č. p. 36, sgrafita

Historie obyvatel domu:
Pozemek procházel jako dvůr či zahrada nejméně od roku 1527 rukama mnoha českokrumlovských měšťanů. Od počátku 18. století patřil rodu Wenhartů, který vlastnil dům číslo 6 v Rybářské ulici. Ještě v roce 1840 jej od Antonína Wenharta převzala Kateřina Wenhartová jako dvůr. Následně byl objekt přestavěn na obytný dům, kde v letech 1922 - 1945 žil jistý uzenář.

Současné využití:
Obytné prostory