KKK

Rybářská č. p. 31


Lokace:

Popis objektu:
Jednopatrové stavení půdorysu L.

Stavebně historický vývoj:
Dům s plochostropým a polokruhově valeně klenutým prostorem. První patro je zcela plochostropé. Stavení vzniklo v roce 1796. K úpravám došlo v roce 1944.

Historie obyvatel domu:
Dříve na tomto místě bývala zahrada Juliany Tweraserové, od níž ji koupil Adalbert Schmal. Ten v roce 1796 část zahrady prodal Šebestiánu Bauerovi, který si zde postavil dům. Mezi dalšími majiteli domu najdeme v 19. století krejčího či nádeníka, po roce 1929 pak knihaře, zámečníka, listonoše nebo kováře.

Současné využití:
Obytné prostory