KKK

Rybářská č. p. 23

Lokace:
Rybářská č. p. 23

Popis objektu :
Jednopatrové stavení. Klasicistní průčelí bylo členěno zdobným orámováním oken a lizénami.

Stavebně historický vývoj:
V přízemí jednotraktová, v patře dvoutraktová dispozice architektonicky pozoruhodných prostor. Původní stavení vzniklo v 1. polovině 16. století, přestavby jsou klasicistní. K dalším úpravám došlo v roce 1898.

Rybářská č. p. 23 a 24, celkový pohled

Historie obyvatel domu:
Mezi prvními majiteli domu v 16. století najdeme koželuha či zedníka. V roce 1585 se sem nastěhoval tkadlec Mates Rosenberger, kterému dům patřil snad až do roku 1628. V tomto roce se v domě setkáváme s bednářem Vítem Frumbem a od roku 1642 zde pak bydlel kamnář a hrnčíř Vilém Ploschko. Po čtyřech letech ho vystřídal Viktorin Froněk. V letech 1657 - 1701 dům obýval tkadlec Ondřej Haminger. Od roku 1704 až do roku 1739 byl vlastníkem domu prodejce chleba Jan Hoffelner. Do konce 18. a v 19. století zde bydleli měšťané různých profesí, například tkadlec, škrobárník, bednář nebo zedník. Po roce 1929 žil v domě jistý sazeč a zámečník.

Současné využití:
Pension Mates