KKK

Rybářská č. p. 15

Lokace:
Rybářská č. p. 15

Popis objektu:
Jednopatrové stavení ve svahu, s průčelím s malými okny.

Rybářská č. p. 13, 14, 15, celkový pohled

Stavebně historický vývoj:
Jde o původně renesanční stavení, jehož klenby jsou patrně původní. Prostory v přízemí jsou klenuty oválně. Patro bylo upraveno dodatečně. V roce 1792 nebo 1795 byl dům oddělen od sousedního domu č. p. 14.

Historie obyvatel domu:
V roce 1792 nechal Lorenc Burgstein, majitel domu č. p. 14, ocenit nově zakoupenou část domu a v roce 1795 ji odděleně prodal Janu Franzovi. Ten zde žil až do roku 1810, kdy ho vystřídali rychle za sebou Šimon Schuster a František Wenk. V první polovině 19. století se vůbec majitelé domu rychle měnili: po dalších pěti letech se sem nastěhoval Egid Stroer, už o rok později pak Gabriel Bernard. V roce 1823 zde zastihujeme Josefa Víta a v následujícím roce Žofii Matscheovou (Máčovou) a vzápětí Šimona Šítala. V roce 1827 bydlel v domě Jakub Seifrits a v dalším roce to byl Josef Škoda. Nejméně do čtyřicátých let 19. století pak dům patřil Františku Kuschelovi. V 19. století najdeme mezi vlastníky domu řezníka, zedníka, pekařského tovaryše a v roce 1929 podomního obchodníka.

Současné využití:
Obytný dům