KKK

Rybářská č. p. 14

Lokace :
Rybářská č. p. 14

Popis objektu:
Jednopatrové novodobě upravené stavení

Stavebně historický vývoj:
Stavení původně renesanční bylo poznamenáno radikální novodobou přestavbou. Má plochostropé prostory. Na konci 18. století vznikl z části stavení dům čp. 15.

Historie obyvatel domu:
Na počátku sedmdesátých let 16. století patřil dům Petru Freilingerovi. Na přelomu osmdesátých a devadesátých let stavení získal Michal Pryl. Od roku 1615 žil v domě Pavel Gutschi nebo Kočí a jeho rodinu zde zastihujeme až do roku 1635, kdy ji vystřídal Jiří Södlmayer, jehož rodina dům vlastnila snad až do roku 1684. Od tohoto roku se zde setkáváme s Jakubem Schestauerem a od roku 1717 s tesařem Martinem Lippelem. V letech 1739 - 1765 drželi dům Havel a Anežka Irrovi. Do konce 18. století jej obývali ještě Tomáš Pranghoffer, od roku 1785 Lorenc Burgstein, v letech 1794 - 1799 Josef Traxler a těsně před koncem 18. století se do domu nastěhoval Ondřej Perneker. Jeho rodina bydlela v domě nejméně do čtyřicátých let 19. století. Co se povolání týče, byli majiteli domu v 18. století postupně nádeník, zednický tovaryš, tkadlec vlněných látek, v 19. století tkadlec a od roku 1929 pak úřednice.

Současné využití:
V domě jsou dnes byty