KKK

Rybářská č. p. 12

Lokace:
Rybářská č. p. 12

Popis objektu:
Přízemní stavení se sedlovou střechou kolmo na průčelí. Průčelí bylo hladké s medailonem Josefa II a letopočtem 1780.

Stavebně historický vývoj:
Šlo o dispozici se střední chodbou a bočními prostory. V celém rozsahu je plochostropá. Původní dům vznikl v první polovině 16. století, současný objekt pochází zřejmě z roku 1780.

Historie obyvatel domu:
Prvním doloženým obyvatelem tohoto domu byl na počátku sedmdesátých let 16. století Jiří Muck. V devadesátých letech a na počátku 17. století v domě bydleli Kateřina a Michal Fischerovi. V roce 1629 Michala Fischera vystřídal Šimon Jähre a od roku 1662 byl majitelem domu Jiří Haas. V letech 1721 - 1761 patřil dům Matyáši Záhorkovi. Další vlastník, Adalbert Ručička, prodal v roce 1783 Adalbertu Bartlweberovi přístavek (nynější dům č. p. 13) a dům asi přestavoval, neboť si po určitou dobu vyhradil jednu místnost v prodaném přístavku k obývání. Od roku 1786 obýval dům Blažej Thür a po něm se sem v roce 1829 nastěhoval Adalbert Haider, který v domě žil nejméně do čtyřicátých let 19. století.

Současné využití:
Dům dnes již neexistuje, v roce 1989 byl demolován