KKK

Rooseveltova č. p. 54

Lokace:
Rooseveltova č. p. 54

Popis objektu:
Přízemní stavení ve svahu, s hladkým průčelím a novodobou architektonicky nepozoruhodnou dispozicí. Nepodsklepeno. Budova má charakter lidové architektury.

Rooseveltova č.p. 54, celek

Stavebně historický vývoj:
Vznik patrně po požáru v roce 1726 na místě starší budovy, přestavba novodobá.

Současné využití:
Bydlení