KKK

Rooseveltova č. p. 53

Lokace :
Rooseveltova č. p. 53

Popis objektu:
Přízemní stavení obdélného půdorysu rovnoběžné s ulicí zapuštěné do svahu ve směru hloubky a šířky objektu. Průčelí klasicistní, členěné lisenami. Přízemí v úrovni vstupu plochostropé, v pravé části větší hloubky dvojtrakt. Místnosti suterénu (přízemí vůči spodní terase) klenuto valeně s výsečemi s hřebínky. Dodatečně prodlouženo na obou koncích a přistavěn zadní trakt horního podlaží.

Stavebně historický vývoj:
Podobně jako některé jiné domy před Horní bránou stál také tento objekt bez těsného sousedství jiných obytných domů. Postaven byl asi v polovině 16. století.

Historie obyvatel domu:
Prvním známým majitelem domu byl v roce 1574 Tomáš z Přídolí. V roce 1579 koupil dům Mates Mayerhofer, jehož rodina zde žila ještě ve dvacátých letech 17. století.

Současné využití:
Bydlení