KKK

Rooseveltova č. p. 40

Lokace :
Rooseveltova č. p. 40

Popis objektu :
Přízemní stavení z konce 19. století, s průčelím ve svahu. Zadní třípodlažní průčelí s rizalitem. Vnitřní prostory jsou plochostropé, klenuté do traverz, architektonicky málo pozoruhodné.

Rooseveltova č. p. 40, celek

Stavebně historický vývoj :
Nejstarším objektem na parcele byly v 17. století stáje (jsou zmiňovány v letech 1666 a 1739). V roce 1830 odkoupil Pavel Lederhofer od Josefa Kallistla křídlo sousedního domu Rooseveltova č. p. 38, které tím bylo osamostatněno jako č. p. 40. Radikálně přestavěno s minimálním použitím starých zdí v roce 1893 do dnešního stavu.

Současné využití :
bazar zastavárna, manikúra pedikúra - Nikita, byty