KKK

Rooseveltova č. p. 39

Lokace:
Rooseveltova č. p. 39

Popis objektu:
Jednopatrový objekt ve svahu, protáhlého půdorysu s hladkým neslohovým průčelím (pouze v levé části). Dispozice přízemí i patra povětšinou jednotraktová, s plochostropými prostorami. Vzadu oválně valeně klenutá úzká chodba.

Stavebně historický vývoj:
Objekt v roce 1654 ještě neexistoval, v roce 1661 se na parcele nacházela stáj. Dneší budovy jsou výsledkem četných přestaveb. Ze změny síly průčelní zdi v pravé části lze usuzovat na dodatečné prodloužení objektu. První patro v levé části vzniklo v roce 1932 zvýšením půdní nadezdívky, která je zachována v pravé části jako půdní polopatro.

Historie obyvatel domu:
V roce 1661 stála na tomto místě stáj Jiřího Františka Sporeigla a ani v roce 1684 zde nemůžeme hovořit o obytném domě. Ten snad dal postavit Jan Jiří Zöch, který je jako jeho majitel uváděn před rokem 1699, kdy ho vystřídal kolář Urban Konopa. V letech 1717 - 1733 zde zastihujeme učitele Antonína Víta Paula a poté Josefa Mattuniho. V roce 1740 se do domu nastěhoval Jiří Lindel, po němž od roku 1792 následoval Matyáš Kotzmich. Od roku 1804 snad do čtyřicátých let 19. století patřil dům Karlu Schullerbauerovi.

Současné využití:
Pension Anna