KKK

Rooseveltova č. p. 33

Lokace:
Rooseveltova č. p. 33

Popis objektu:
Jednopatrový novodobý objekt s podkrovním druhým patrem a břizolitovou omítkou. Všechny prostory jsou plochostropé.

Stavebně historický vývoj:
Původní objekt vznikl v 16. století. Dnešní budova je výsledkem radikální přestavby v roce 1929. Výtvarně málo hodnotný objekt.

Historie obyvatel domu:
V polovině 16. století žil v domě jistý Klíma, kterého před rokem 1569 vystřídal barvíř Vilibald Triel. Na konci 16. století patřil dům Vilibaldově vdově Kristýně. Manželé Trielovi měli dcery Marianu a Barboru. Mariana se v roce 1594 provdala za barvíře Lorence Kuniga, pocházejícího ze Švábska. Barbora se provdala již dříve a počátkem devadesátých let 16.století se jí v otcovském domě narodily dvě děti. Matka Kristýna sepsala v roce 1598 závěť a zřejmě brzy nato zemřela. V roce 1609 získal dům tkadlec Ondřej Wess a od roku 1624 zde pak zastihujeme krejčího Petra Müllnera. Ten je jako majitel uváděn i v roce 1633 a zřejmě po jeho smrti dům převzala Dorota Müllnerová. Je možné, že byl dům po určitou dobu neobydlen. V roce 1661 se zde objevuje knížecí tavič Václav Toman a v letech 1673 - 1713 tu žila Helena Pauknerová. Po většinu 18. století patřil dům rodu Bayerů. V roce 1788 koupil dům se zahradou od Josefa Bayera za 690 zlatých soukenický cech.

Současné využití:
Drogerie - HDB
byty