KKK

Rooseveltova č. p. 31

Lokace:
Rooseveltova č. p. 31

Popis objektu:
Jednopatrová budova s novodobým průčelím, zapuštěná do svahu. Dispoziční jednotrakt, v přízemí v celém rozsahu zaklenutý, valené klenby a klášterní klenba s výsečemi. Podél zadní stěny je komora. První patro je plochostropé.

Stavebně historický vývoj:
Původní objekt z konce 17. století, v dnešní podobě patrně z konce 18. století. Budova je důležitá urbanisticky, rovněž její dispozice má historickou hodnotu.

Historie obyvatel domu:
První známou majitelkou domu byla Markéta Höfferová, kterou v roce 1624 vystřídal Bartoloměj Illinger. V roce 1649 se do domu nastěhoval Petr Krampel, po němž jej do roku 1670 vedla Eva Krampelová. Až do roku 1707 pak dům patřil Martinu Gramalemu a poté Matyáši Halkovi. V roce 1745 zde krátce zastihujeme Lorence Hossingera, který patrně v následujícím roce zemřel, protože jako držitelka domu je od roku 1746 uváděna již Rozálie Hossingerová. V letech 1749 - 1778 vlastnil dům Jakub Feyerer a po něm se zde do roku 1784 setkáváme s Bernardem Stifterem. Dalšími obyvateli domu byli Karel a Rozálie Schinkovi. Rozálie se roku 1807 stala jedinou majitelkou domu, který pak od roku 1821 nejméně do čtyřicátých let 19.století patřil Josefu Hablemu.

Současné využití:
Obytný dům