KKK

Horní č. p. 26

Horní č. p. 26

Lokace:
Horní č.p. 26, Barbakán

Popis objektu:
Objekt s dispozicí dvou budov byl vystavěn v několika úrovních ve svahu nad řekou Vltavou. Barokně - klasicistní průčelí sleduje ustupující oblouk linie Horní ulice. Od Vltavy a z proluky zvané Myší díra jsou patrné monumentální zdi bastionového charakteru. V úrovni Horní ulice jde o patrový objekt s klasicistním trojúhelníkovým štítem zakončeným volutami. Obě budovy mají shodnou typologii štítů, mezi budovami je patrný vjezd do dvora. V posledních letech byl objekt zcela zrenovován, ve střešní části jsou novodobé vikýře.

Stavebně historický vývoj:
Na místě starší zástavby byla nejspíše v 18. století vybudována dnešní složitá dispozice budov a teras o několika úrovních. Dále je patrná úprava objektu v 19. a 20. století. V  roce 1996 byl objekt výrazně zrenovován.

 

 

Významné architektonické detaily:
Klasicistní štíty obou budov, sklepy, terasy

Historie obyvatel domu:
Tato budova neznámého původu sloužila dříve jako městská prachárna. V roce 1789 byla propachtována jistému Kobingerovi a 17. června 1800 ji obec prodala Josefu Ziehfreundovi k výstavbě domu za 200 zlatých a emfyteutický úrok 30 krejcarů. Povolení k výstavbě domu však magistrát vydal až o rok později. V roce 1802 patřil dům již Anně Pfistererové. Její dědici dům drželi v letech 1804 - 1834. Až do roku 1840 byl jeho majitelem Václav Blechinger, kterého vystřídal Antonín Watzl.