KKK

Radniční č. p. 23

Radniční č. p. 23

Lokace:
Radniční č. p. 23

Popis objektu:
Průčelí o třech osách členěno štukovými šambránami oken. Dvoutraktová dispozice vlevo s malou síní valeně klenutou a schodištěm. Zbývající přízemí i patra jsou plochostropé. Sklep pod pravou částí, dispozice je vpravo z kamene a vpředu z cihel, valeně klenutý. Střecha sedlová s valbou a polovalbou.

Stavebně historický vývoj:
Jako většina domů v historickém centru Českého Krumlova pochází dům ve svém jádře ze středověku. Během staletí nebyl významněji přestavován, jak dokládá plán starého stavu z doby před přestavbou roku 1866. Během této přestavby byly zřejmě vyměněny stropní konstrukce, zbudováno nové schodiště, nové příčky, nový požární štít a zaklenuta zadní část domu v přízemí. Stavební vývoj domu se touto přestavbou ukončil, pouze v roce 1936 byl zřízen novodobý výkladec.

Významné architektonické detaily:
Průčelí s původními štukovými detaily a vstupním portálem.

Historie obyvatel domu:
Dům dal mezi lety 1484 - 1500 postavit jeho první majitel, fišmistr Václav. V letech 1510 - 1530 náležel dům krejčímu Janu Nevrlcovi. Po jeho smrti v roce 1530 zůstala v domě jeho rodina a Pavel Nevrlec jej v roce 1537 prodal na splátky Linhartovi Singerspihlerovi (Singlpüchlerovi). Linhart se v roce 1545 přestěhoval do domu číslo 8 na náměstí a dům číslo 23 od něj koupil doktor Mates Landauer, který předtím žil v domě číslo 16 na náměstí. Roku 1560 dům získal barvíř Gerg (Georg, Gregor - Jiří, Řehoř).Od roku 1564 však dům splácí zlatnice Sára Hilskerová, vdova po barvíři, která se v roce 1566 znovu provdala za zlatníka Hanse Hilskera. Sára zemřela v roce 1571, rok po smrti svého druhého muže, a roku 1572 dům od správců její pozůstalosti koupil šmejdíř Michal Pilman. Roku 1598 Pilman dům prodal Marianě Čertové-Schurerové, dvojnásobné vdově, jež se tam přistěhovala z domu číslo 1 na náměstí. Od ní ho roku 1606 koupil Ondřej Schlanger, který zemřel v roce 1609. Vdova Markéta se v roce 1611 provdala za Jana Messea. Když Markéta znovu ovdověla, prodala dům v roce 1640 Dorotě Gisslerové. Ta ho roku 1648 přenechala svému zeti Janu Khanovi za nízkou cenu 250 kop grošů míšeňských, ale vymínila si byt v horní světnici s dvěma sousedními komůrkami. Sleva byla zřejmě jen formou pojištění pro prodávající. Patrně sňatkem získala dům Uršula Lasková, která ho roku 1681 prodala opět Řehoři Haugspergerovi. Roku 1728 dům zdědila sestra Klára Haugspergerová a roku 1731 sestra Žofie Ritterová, jež dům postoupila roku 1758 vnukovi Josefovi Šimákovi. Městský hospodářský písař Josef Šimák dům prodal roku 1771 pasíři Josefovi Hochkofflerovi. Vdova Alžběta dům podstoupila roku 1829 svému zeti Aloisovi Kriegerovi. Kriegerův syn Ignác jej zdědil roku 1829 a matce pojistil byt v přízemním pokoji vlevo od vchodu. Nový majitel Vojtěch Schullerbauer provedl v roce 1866 důkladnou přestavbu.