KKK

Parkán č. p. 127

Parkán č. p. 127

Lokace:
Parkán č. p. 127

Popis objektu:
Dvoupatrová budova s hladkým průčelím vznikla snad již v období renesance. Zadní část s terasou je patrně mladší. Objekt nemá vysokou památkovou hodnotu.

Historie obyvatel domu:
Prvním známým majitelem domu byl dvorní krejčí Pavel Piener, kterého v roce 1575 vystřídal řemenář Linhart Saumer. Také další vlastníci domu, od roku 1584 Lorenc Zimmermann a po něm Benedikt Ruprecht, byli řemenáři. V letech 1638 - 1641 zde žili řezník Klement a Voršila Valentinovi. Po pět let patřil dům ševci Kryštofu Hölzovi a od roku 1646 pak řemenáři Kryštofu Ruprechtovi. Švec Kryštof Höltzl dům obýval v letech 1666 - 1673. V sedmdesátých letech se zde setkáváme ještě s obchodníkem Františkem Ferdinandem a soustružníkem Jiřím Payerem. Od roku 1752 až do počátku 19. století v domě zastihujeme několik generací rodu Pofferlů, jehož členové byli mlynáři a krupaři.