KKK

Parkán č. p. 124

Parkán č. p. 124

Lokace:
Parkán č. p. 124

Popis objektu:
Jednopatrová budova nepravidelného půdorysu má předložené schodiště, nad nímž se zachoval fragment malby a dřevěný pološtít. V přízemí se nacházejí segmentově valeně klenuté prostory.

Stavebně historický vývoj:
Objekt je renesančního původu, přestavěný snad v období baroka. V současnosti byl rekonstruován.

Historie obyvatel domu:
Prvním známým majitelem domu byl v letech 1620 - 1641 Kryštof Zettl, poté zde krátce bydlel Hans Eisschiel. Od roku 1643 nejméně do šedesátých let 17. století patřil dům Hansi Scheitlovi, kterého vystřídal Kryštof Rein. V letech 1703 - 1749 vlastnil dům rod Rieplů, po němž se sem nastěhovala rodina Melichara Stočického. Od roku 1765 zde zastihujeme rod Binderů. V 19. století se v domě objevuje několik majitelů, o nichž dosud nemáme přesnější informace.