KKK

Parkán č. p. 121

Parkán č. p. 121

Lokace:
Parkán č. p. 121

Popis objektu:
Přízemní stavení s klasicistním průčelím má i klasicistní dispozici s černou kuchyní.

Stavebně historický vývoj:
Současná budova byla postavena v první čtvrtině 19. století v klasicistním stylu, snad s použitím staršího obvodového zdiva. Zadní křidélko se sklepem klenutým z kamene je zřetelně starší a je patrně pozůstatkem objektu zmiňovaného již v polovině 17. století.

Historie obyvatel domu:
Od roku 1596 byl majitelem domu Merten (Martin) "Lederer". Po několika blíže neznámých vlastnících se zde v letech 1624 - 1648 objevuje koželuh Jindřich Schwingshärl a po něm jistý Pfeiffer. Ten si v roce 1652 stěžoval, že polovina jeho domu byla značně poškozena, když se zřítila velká část stavby nového jezuitského semináře v Horní ulici (dnešní Okresní vlastivědné muzeum v Českém Krumlově). Od roku 1671 v domě bydlel klempíř Matyáš Mathesi, který pracoval i pro českokrumlovský zámek. Regina Mathesi držela dům až do roku 1694, kdy se živnosti ujal klempíř Matyáš Bauder. I následující majitel domu v letech 1727 - 1730, Jan Jiří Raab, byl klempíř. Do roku 1745 zde pak žil pletař Emmerich May, kterého vystřídal Jeroným Käumbl. V letech 1758 - 1768 v domě zastihujeme bednáře Gabriela Hermanna a poté rod Rotteků, jenž dům vlastnil až do roku 1812.