KKK

Parkán č. p. 117

Parkán č. p. 117

Lokace:
Parkán č. p. 117

Popis objektu:
Jednopatrová budova příčně obdélného půdorysu, s nečleněným průčelím, je kryta šindelovou střechou. Průčelí k řece zdobí dřevěná pavlač.

Stavebně historický vývoj:
Dům vznikl v období renesance před rokem 1578 zvýšením úrovně ulice a přistavěním k hradbě, ale prošel pozdějšími stavebními úpravami.

Historie obyvatel domu:
Prvním známým majitelem domu byl od roku 1578 Matouš Pogner, kterého po dvou letech vystřídal barvíř Zikmund Zankner. I další vlastník domu v letech 1585 - 1604, Řehoř Driel, byl barvíř. Od roku 1635 zde žil tkadlec Hans Taekh nebo Drtok a v roce 1644 se sem přistěhoval zámecký bednář a šenk Hans Rochleder. Jeho rodině dům patřil snad až do roku 1670, kdy zde již zastihujeme Matyáše Pöschla a vzápětí řemenáře Pavla Schneidera, který dům vlastnil do devadesátých let 17. století. V letech 1691 - 1714 se zde setkáváme s mlynářem Janem Schwarzem. Poté byl dům až do roku 1761 v majetku rodiny Hödlů, mlynáře Havla a puškaře Ignáce. Po Martinu Fiedlerovi, který se zde objevuje v letech 1761 - 1779, dům získal rod Schinků, jenž jej obýval nejméně do čtyřicátých let 19. století.