KKK

Parkán č. p. 116

Parkán č. p. 116

Lokace:
Parkán č. p. 116

Popis objektu:
Jednopatrová budova příčně obdélného půdorysu, s nečleněným průčelím a sedlovou střechou krytou šindelem. Nad vchodem se nachází novodobá malba anděla s nápisem Moldau Hilton. Podél zadního průčelí se táhne dřevěná pavlač.

Stavebně historický vývoj:
Budova vznikla v období pozdní gotiky přistavěním k hradbě. V nejstarších městských knihách je zmíněna již v roce 1520, kdy snad už zděný dům vlastnil jistý zedník Steffel Czapek. Dnešní podoba objektu je výsledkem zásadní klasicistní přestavby.

Významné architektonické detaily:
V pravé části dispozice se nachází černá kuchyně, která je, stejně jako prostory v levé části, klenutá. V některých místnostech jsou viditelné stropní trámy.

Historie obyvatel domu:
Ještě před zedníkem Steffelem Czapkem (Čapkem), který dům získal v roce 1520 za 120 kop grošů míšeňských, patřil dům jistému Wolfgangovi. Od roku 1578 zde bydlel truhlář Stanzl, jehož po čtyřech letech vystřídal sklenář Pavel. Krátce se tu objevuje švec Petr Zettl a už od roku 1588 vlastnil dům nožíř Jeremiáš Lehmayer. Ten je jako jeho majitel zmiňován i v roce 1623. V letech 1654 - 1661 dům obýval provazník Hans Tenpauer a po něm přicházejí dvě generace sladovníků Witteků (Vítků), kterým dům patřil až do roku 1736. Poté se zde provozovalo řeznické řemeslo, tradované v rodě Streintzů. Od roku 1759 v domě zastihujeme tkalce Josefa Kurze, jehož rodina zde žila nejméně do čtyřicátých let 19. století. Přibližně mezi léty 1900 - 1945 se zde nacházel ateliér a fotolaboratoř fotografa Josefa Wolfa, který obýval nedaleký dům Parkán č. p. 112 (viz Historie fotografie ve městě Český Krumlov).