KKK

Parkán č. p. 114

Parkán č. p. 114

Lokace:
Parkán č. p. 114

Popis objektu:
Jednopatrová budova s nečleněným průčelím a sedlovou střechou s polovalbou kolmo na ulici. Překlad stuhového portálu s letopočtem 1635 je užit druhotně. Zadní průčelí s pavlačí je v přízemí tvořeno bývalou hradbou.

Stavebně historický vývoj:
První zpráva o tomto domě pochází z roku 1526. Dnešní stav je pravděpodobně výsledkem přestavby v roce 1635, při které snad byly použity zbytky staršího objektu. V přízemí se zachovala renesanční dispozice s valeně klenutými prostory.

Historie obyvatel domu:
Prvním známým vlastníkem domu byl od roku 1526 řezník Hans, kterého vystřídal další řezník, Matouš Zemperle. Od roku 1594 patřil dům Hansi Stokingerovi a po něm Václavu Lopatkovi. V letech 1621 - 1667 zde žila rodina Klementa Valentina, již do roku 1688 následovala rodina Ondřeje Matuny. V roce 1688 se do domu nastěhoval Jan Topinka a od roku 1731 až do poloviny 18. století zde bydleli Bartoloměj a Anna Marie Stifterovi. V roce 1790 se majitelem domu stal Antonín Hrdlička, jehož rodinu zde zastihujeme nejméně do čtyřicátých let 19. století.