KKK

Parkán č. p. 113

Parkán č. p. 113

Lokace:
Parkán č. p. 113

Popis objektu:
Jednopatrový objekt s nečleněným průčelím je kryt sedlovou šindelovou střechou rovnoběžnou s ulicí. Zadní průčelí s dřevěnou pavlačí je v přízemí bývalou hradbou.

Stavebně historický vývoj:
Budova vznikla patrně v období pozdní gotiky, první zpráva o ní pochází z roku 1526. Dnešní stav je výsledkem patrně renesanční a klasicistní přestavby.

Významné architektonické detaily:
Levá část přízemí je zaklenuta valeně s trojbokými výsečemi.

Historie obyvatel domu:
První známou majitelkou domu byla mlynářka Markéta, po níž jej v roce 1526 získal Linhart Saumer. Od roku 1581 zde zastihujeme sladovníka Marka Blecha, kterého vystřídal řemenář Kryštof Ludwig. V roce 1647 se do domu nastěhoval švec Kryštof Mittenleider a jeho rodina zde žila až do roku 1659. Po ní následoval podkovář Ambrož Klapetzka. V letech 1673 - 1692 patřil dům rodině ševce Kryštofa Höltzla. O dalších vlastnících domu zatím nemáme kromě jmen žádné bližší údaje.