KKK

Parkán č. p. 112

Parkán č. p. 112

Lokace:
Parkán č. p. 112

Popis objektu:
Jednopatrová budova s hladkým průčelím, pod římsou zdobeným pásem s motivy tulipánů. Dveře mají kamenné ostění. podél zadního průčelí se táhne dřevěná pavlač.

Stavebně historický vývoj:
Budova vznikla v období renesance, před rokem 1568, přístavbou k hradbě. Z této doby se zachovaly zbytky malované výzdoby, dnes překryté omítkou. Pozdně renesanční dispozici vytvářejí převážně klenuté prostory. Objekt však prošel snad klasicistní úpravou, která je zachována v zadním průčelí.

Historie obyvatel domu:
Prvním známým vlastníkem domu byl asi od roku 1568 provazník Ondřej Prümer, jehož prameny označují jako majitele ještě v roce 1584. Od roku 1600 až do dvacátých let 17. století se zde setkáváme se sedlářem Jiřím Ufhauserem, kterého vystřídal Ondřej Wes. V letech 1629 - 1652 zde žila rodina Mertena (Martina) Oexla. Do konce 17. století v domě zastihujeme ještě Petra Trozena, rodinu Hanse Scheidla, krátce Jana Kuchenhartha a Jakuba Matějíčka a v letech 1689 - 1762 pak dvě generace rodu Posů. Poté se zde objevuje celá řada dalších majitelů, mezi nimiž upoutá fotograf Josef Wolf (1864 - 1938), jenž dům obýval na přelomu 19. a 20. století a měl ateliér v nedalekém domě Parkán č. p. 116 a prodejnu v Dlouhé č. p. 100 (viz Historie fotografie ve něstě Český Krumlov). Ve dvacátém století zde bydlel spisovatel Jiří Mařánek (1891 - 1959), autor "Rožmberské trilogie".