KKK

Parkán č. p. 109

Parkán č. p. 109

Lokace:
Parkán č. p. 109

Popis objektu:
Jednopatrový úzký objekt na hluboké parcele má hladké průčelí se stuhovým segmentově zaklenutým portálkem. Při zadním průčelí, které je bývalou hradbou, se táhne pavlač, v přízemí se nachází přístavba s trámovým stropem a terasou. Krov je společný se sousední budovou Parkán č. p. 108, přední část je dodatečná.

Stavebně historický vývoj:
Pravý kamenný štít zachovaný na půdě a dodatečně nadezděný zřejmě podporuje zprávu z 19. století o letopočtu 1483 na komíně. Nenáležel-li štít sousednímu domu Parkán č. p. 110, došlo k prohloubení do ulice ve dvou etapách. Na nepřesném plánu z roku 1826 dům ještě nepředstupuje. Spára před průčelím souseda č. p. 108 je zřetelná. Dům prošel renesanční a barokní přestavbou, poslední rozšíření do ulice asi proběhlo v 19. století.

Významné architektonické detaily:
Kromě průčelí jsou hodnotné zejména klenuté prostory přízemí a černá kuchyně v prvním patře.

Historie obyvatel domu:
Prvním známým majitelem domu byl Šteffel, syn mlynáře, od nějž jej, jako "dům, kterýž slove wieze (věž)", roku 1519 za 94 kop grošů míšeňských koupil barvíř Zikmund. Ve dvacátých a třicátých letech 16. století se v domě provozovalo tkalcovství. Od roku 1538 zde zastihujeme provazníka Tomáše Bláhu, kterého v roce 1551 vystřídal Petr Sudek z Dlouhé. Po něm dům získali jeho bratři, Jan, Jindřich a Samuel. V šedesátých letech zde bydlel řezník Tomáš Ellenitzer. Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let 16. století patřil dům sladovníku Jiřímu Landsknechtovi. V devadesátých letech 16. století se zde postupně setkáváme s krejčím Joštem Schmidem, sedlářkou Voršílou Petrovou a od roku 1600 s truhlářem Šimonem Schuhmacherem. V roce 1624 v domě krátce pobyl výrobce ostruh Jiří Jäm, o rok později se sem nastěhoval řezník Lorenc Mayer. Od roku 1635 držel dům šiftař, tedy výrobce pažeb pušek, Ondřej Niekhl, určitou dobu byl také prázdný. V letech 1655 - 1688 zde žil tkadlec Ondřej Pauer. O dalších vlastnících domu dosud nemáme přesnější informace.