KKK

Parkán č. p. 108

Parkán č. p. 108

Lokace:
Parkán č. p. 108

Popis objektu:
Jednopatrový obdélný objekt s malovaným barokním průčelím s namalovanými šambránami, parapety a nárožní bosáží v červené a černé barvě. Hambalkový krov probíhá i nad sousedním domem Parkán č. p. 109, levý štít je původně kamenným pološtítem, dodatečně nadezděným.

Stavebně historický vývoj:
Objekt je pozdně gotického původu, první zpráva o něm pochází z roku 1523. V roce 1709 se dům nacházel pouze v troskách. Roku 1751 byl koupen a znovu postaven tak, jak je dnes zachován, snad i s průčelím.

Významné architektonické detaily:
Dispozice obou podlaží je originálně zachována z barokní etapy výstavby. Jeden prostor v patře má zachováno vpadlé omítkové zrcadlo. Celé přízemí je zaklenuto barokními klenbami, technicky velice vyspělými.

Historie obyvatel domu:
Před rokem 1523 patřil tento dům Kryštofu Woldnarovi, po němž jej získal mlynář Šebestián. Od roku 1538 zde zastihujeme koželuha Kryštofa. Další koželuh, Matrin Schwarzinger, byl majitelem domu v roce 1581, hned v následujícím roce se sem nastěhoval Jiří Gumstetter. V letech 1584 - 1606 vlastnil dům dvorní pekař Kašpar Hubener. Poté se zde od roku 1611 setkáváme se střihačem Pavlem Pergerem a od roku 1646 s jeho synem Matyášem, postřihačem sukna, jenž zde žil do roku 1652. Pouhý rok strávil v domě dvorní truhlář Lorenc Khienmillner. Do konce 17. století se tu vystřídalo několik majitelů, po roce 1709 však zůstal dům opuštěný a zřítil se. Parcelu v roce 1751 za 30 zlatých rýnských koupil Antonín Stejskal a postavil zde nový dům. Ten v roce 1755 prodal za 600 zlatých rýnských Janu Pflegerovi, který v něm bydlel až do roku 1790.