KKK

Parkán č. p. 103

Parkán č. p. 103

Lokace:
Parkán č. p. 103

Popis objektu:
Jednopatrová budova s nečleněným průčelím, při zadním průčelí se táhne pavlač a nachází se zde přízemní přístavba s trámovým stropem

Stavebně historický vývoj:
Dům vznikl asi v období renesance, před rokem 1553. Dvoutraktová dispozice využila jako střední zdi hradby, která je v síle 105 cm zachována v přízemí. Zadní trakt a snad i první patro jsou mladší. Objekt prošel pozdějšími úpravami.

Významné architektonické detaily:
Přední trakt přízemí vpravo se schodištěm je zaklenut valeně s parabolickými čely, klenba zadního traktu je segmentová, místnosti v patře pak plochostropé.

Historie obyvatel domu:
Před polovinou 16. století patřil dům Mertenovi (Martinovi) Schnellovi, po němž jej převzala Anna Schnellová. V roce 1553 je jako majitel domu uváděn sedlář Wolf Schultes nebo Schultheis, ale již o rok později zde zastihujeme postřihače sukna Hanse Schöna. Od roku 1571 v domě bydlel provazník Mates Gregor, kterého někdy mezi lety 1592 - 1594 vystřídal postřihač sukna Hans Enzmann. Ten zde příliš dlouho nepobyl, protože v roce 1594 už dům obývali Tomáš a Maruše Grimelmairovi. O další dva roky později se sem nastěhoval radniční sluha Tomáš Hesslinger, jehož rodina dům držela až do roku 1636. Poté se zde setkáváme s kožešníkem Kryštofen Freisslebenem a od roku 1700 s Janem Jiřím Pernigerem. V letech 1723 - 1758 vlastnili dům Augustýn a Rozina Potzkých (Počkejovi) a až do roku 1803 pak František a Ernestina Bärovi. V první polovině 19. století se zde vystřídali Lorenc Gottfried, od roku 1805 Matyáš Häussler, v letech 1808 - 1817 Jan Krenauer a poté Ignác a Anežka Tschandelovi.